منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

کل ویدئو ها : 1665 ویدئو پست شده است

new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت اول)

استاد خانم میلانی

1398/2/2

304

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت اول)-خانم میلانی-اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت ششم)

خانم میلانی

1398/2/2

253

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت ششم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار سوم)

حسینی

1398/2/21

251

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت دوم)

خانم میلانی

1398/2/2

235

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت دوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش عربی هفتم ، قوائد درس اول (قسمت اول)

متین احمدی

1398/2/3

229

فیلم تدریس عربی هفتم ، قوائد درس اول (قسمت اول)-خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت ششم)

نیک بخت

1398/2/5

217

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت ششم)-آقای نیک بخت-اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت سوم)

خانم میلانی

1398/2/2

198

فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت سوم) - خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت دوم)

خانم میلانی

1398/2/2

194

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت دوم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت سوم)

خانم میلانی

1398/2/2

191

فیلم تدریس ریاضی پایه ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت سوم)-خانم میلانی-اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش عربی هفتم ، قوائد درس اول (قسمت سوم)

متین احمدی

1398/2/3

171

فیلم تدریس عربی هفتم ، قوائد درس اول (قسمت سوم)- متین احمدی- اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت اول)

اسدی

1398/2/22

170

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت چهارم)

خانم میلانی

1398/2/2

162

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت چهارم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری(قسمت اول)

خانم میلانی

1398/2/2

157

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری(قسمت اول)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت پنجم)

خانم میلانی

1398/2/2

154

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت پنجم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت چهارم)

خانم میلانی

1398/2/2

153

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت چهارم) ، خانم میلانی ، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت دوم)

خانم میلانی

1398/2/2

152

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت دوم) ، خانم میلانی ، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت چهارم)

استاد خانم میلانی

1398/2/2

150

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت چهارم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش نکات کنکوری و حل تست های مهم فیزیک پیش دانشگاهی ، فصل اول : حرکت شناسی در دو بعد (قسمت دوم)

تفقدی

1398/2/23

150

فیلم تدریس نکات کنکوری و حل تست های مهم فیزیک پیش دانشگاهی ، فصل اول : حرکت شناسی در دو بعد (قسمت دوم)-تفقدی-اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت اول)

خانم میلانی

1398/2/2

143

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت اول)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله (قسمت اول)

نیک بخت

1398/2/5

143

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله (قسمت اول)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت سوم)

خانم میلانی

1398/2/2

140

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت سوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت اول)

خانم میلانی

1398/2/2

137

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت اول)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش عربی هفتم ، قوائد درس دوم

متین احمدی

1398/2/3

132

فیلم تدریس عربی هفتم ، قوائد درس دوم- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت دوم)

خانم میلانی

1398/2/2

131

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت دوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس اول (قسمت اول)

متین احمدی

1398/2/3

130

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس اول (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت اول)

اکبری

1398/2/11

130

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت اول)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار دوم)

حسینی

1398/2/21

130

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت دوم)

خانم میلانی

1398/2/2

129

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت دوم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

تماشای ویدئو
new video Watch Video
HD
506
05:56
There are many variations of passage.

admin

5 January 16

1,862K

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto sequi nesciunt.

watch video
new video Watch Video
HD
506
05:56
There are many variations of passage.

admin

5 January 16

1,862K

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto sequi nesciunt.

watch video
new video Watch Video
HD
506
05:56
There are many variations of passage.

admin

5 January 16

1,862K

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto sequi nesciunt.

watch video
new video Watch Video
HD
506
05:56
There are many variations of passage.

admin

5 January 16

1,862K

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto sequi nesciunt.

watch video
new video Watch Video
HD
506
05:56
There are many variations of passage.

admin

5 January 16

1,862K

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto sequi nesciunt.

watch video
new video Watch Video
HD
506
05:56
There are many variations of passage.

admin

5 January 16

1,862K

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto sequi nesciunt.

watch video